Aparaty przedwojenne

"Po wyzwoleniu Polski spod jarzma okupanta i przejęciu władzy przez klasę robotniczą nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu optycznego ...."

Zdanie to pochodzi ze wstępu, do pewnej, skądinąd ciekawej książki. W rzeczywistości, rzecz się miała zgoła inaczej. W różnym okresie - do czasu wybuchu II wojny światowej, na terenie Polski funkcjonowało kilkadziesiąt wytwórni sprzętu fotograficznego. Zdecydowanie więcej, niż po II wojnie. Liczba wyprodukowanych wówczas różnych modeli aparatów i obiektywów fotograficznych zdecydowanie przewyższa liczbę modeli aparatów produkowanych po wojnie. Niestety do naszych czasów zachowały się nieliczne eksponaty, głównie (a w zasadzie wyłącznie) aparatów i obiektywów produkowanych masowo.     

Aparat do wykonywania dagerotypów W jak donosił dziennik Gazeta Lwowska w roku 1841 "Dr. Med. i profesor historyi naturalnej i…
Zestaw do rejestracji faz ruchu Około roku 1895 Piotr Lebiedziński skonstruował oryginalny aparat, przy użyciu którego można było wykonać zdjęcia…
"Fotograficzne notowanie odkształceń plantu dróg żelaznych" Około roku 1897 Piotr Lebiedziński z inicjatywy Aleksandra Wasiutyńskiego inżyniera Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej skonstruował…
 Aparat do zdjęć panoramowych Około roku 1930 w Fabryce Aparatur Optycznych i Precyzyjnych H. Kolberg i S-ka S.A. w Warszawie…
BOLEŚ - firmy Kamera Polska z Chodzieży Aparat BOLEŚ był pierwszym wyprodukowanym przez firmę Pawła Sobkowskiego - Kamera Polska w…
Aparaty z wytwórni Edmunda Brodkowskiego ze Lwowa Fabryka aparatów fotograficznych Edmund Brodkowski - inserat reklamowy ze stycznia 1901 roku. Reklama…
Aparat fotograficzny z fabryki przyrządów mierniczych we Lwowie Kolejny przedwojenny polski aparat którego pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione. Aparat…
CHICAGO aparat fotograficzny systemu magazynowego ze skórzanym workiem z Fabryki Papierów Fotograficznych Piotra Lebiedzińskiego w Warszawie Model I Producent Piotr…
Rewolucyjny aparat do fotografii w kolorze inż. Karola Juliusza Draca Konstrukcja aparatu fotograficznego inż. Karola Draca opierała się na wykorzystaniu…
DIOPS - pierwszy polski aparat stereoskopowy. Aparat fotograficzny DIOPS wyprodukowany został w wytwórni Piotra Lebiedzińskiego około 1900 roku.W dzienniku Wędrowiec…
DRUH "szlachetny gatunek aparatu" (z informacji prasowej) Producent Paweł Sobkowski Zakłady Mechaniczne Kamera-Polska (KA-POL) w Chodzieży Nazwa aparatu DRUH Rodzaj…
 FILMA - tani, masowo produkowany, aparat fotograficzny z wytwórni Kamera Polska (KA-POL) Pawła Sobkowskiego w Chodzieży Producent Paweł Sobkowski Zakłady…
Aparaty fotograficzne z firmy LUX - (dr Borkowski) z Krakowa Inserat reklamowy w 1892 roku. Czy widoczny na rycinie aparat…
FOS Warszawa - PHOS Varsovie Fabryka FOS czyli "Pierwsza w kraju fabryka instrumentów optycznych "FOS" pod firmą Aleksander Ginsberg i…
Aparat Aleksandra Karoli był kolejnym po aparacie Konrada Brandla, ręcznym aparatem fotograficznym - reporterskim. Był to - jak wówczas mówiono…
Fotorewolwer Konrada Brandla - brandlówka (1883) Konrad Brandel jako pierwszy na ziemiach polskich i jeden z pierwszych na świecie, zbudował…
Uniwersalny fotokarabin lotniczy produkowany na licencji francuskiej. Fotokarabiny czyli aparaty (kamery) fotograficzne służące do rejestracji celności strzału wprowadzono do szkolenia…
Aparat ze składu fotograficznego Jana Kasprzyckiego w Warszawie Nr: KJ / 10 Jan Kasprzycki - właściciel atelier fotograficznego RENOMA przy…
KORONA aparat fotograficzny typu box z wytwórni Braci Pawelskich w Warszawie Producent Fabryka Wyrobów Metalowych Bracia Pawelscy w Warszawie występująca…
KORONA TANKETTE aparat fotograficzny z wytwórni Braci Pawelskich w Warszawie Producent Fabryka Wyrobów Metalowych Bracia Pawelscy w Warszawie występująca również…
 "KR" czyli Kamera Ręczna W 1932 roku w Fabryce Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H.Kolberg i S-ka w Warszawie przy współpracy…
"KW" czyli Kamera Wbudowana W 1932 roku w Fabryce Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H.Kolberg i S-ka w Warszawie przy współpracy…
Model I Aparat fotograficzny z Fabryki Papierów Fotograficznych Piotra Lebiedzińskiego w Warszawie Taki sam aparat umieszczony został na okładce cenników…
LENA "modny aparat" (z informacji prasowej) Producent Paweł Sobkowski Zakłady Mechaniczne Kamera-Polska (KA-POL) w Chodzieży Nazwa aparatu LENA Rodzaj aparatu…
Władysław Małachowski - znany w Świecie jako Leon Warnerke W roku 1875 Władysław Małachowski skonstruował aparat fotograficzny wyposażony w specjalną…
OSTROWID mieszkowy, składany aparat fotograficzny z wytwórni Pawła Sobkowskiego Kamera Polska (KA-POL) w Chodzieży Producent Paweł Sobkowski Zakłady Mechaniczne Kamera-Polska…
REFLEKS - pierwsza polska lustrzanka jednoobiekywowa Producent FOS Warszawa - PHOS Varsovie Pierwsza w Kraju Fabryka Instrumentów Optycznych FOS w…
Aparat SIDA - polski składak? Do produkcji przedstawionego poniżej aparatu przyznają się dwie wytwórnie: spółka Pawła Gąbińskiego oraz spółka SIDA…
SIDA aparat fotograficzny z wytwórni zegarków Producent Wytwórnia Zegarowa WUZET Żelazkiewicz K. i Nipanicz E. sp. z o.o. w Warszawie…
Aparat SIDAX - aparat zagadka. Aparat nawiązujący wyglądem do francuskich aparatów PHOTAX. Aparaty o nazwie SIDAX produkowane były przez firmę…
STEROTRES - aparat stereoskopowy trójobiektywowy Producent FOS Warszawa - PHOS Varsovie Pierwsza w Kraju Fabryka Instrumentów Optycznych FOS w 1912…
Jan Szczepanik - samouk, genialny polski wynalazca w zakresie barwnych fotografii i filmu, prekursor telewizji i nowoczesnego tkactwa. I. Aparat…
Aparat TRAMP - pierwsza kamera polska na taśmę filmową? Aparat nawiązujący wyglądem do aparatu SIDAX, jednakże w przeciwieństwie do tego…
 WIDOK - aparat fotograficzny z wytwórni Kamera Polska (KA-POL) Pawła Sobkowskiego w Chodzieży Producent Paweł Sobkowski Zakłady Mechaniczne Kamera-Polska (KA-POL)…