PZO - 60 LAT - informator

 60-lat PZO Warszawa
Informator

Informator Koła Zakładowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przy Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie.

Wydany w październiku 1981 roku.

Wiele informacji o Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie. Szczegółowe informacje o pracy i życiu pracowników zakładu.

Nakład 255 egz.


 

Informator zawiera 48 stron. Załącznik zawiera fragment publikacji, w celu otrzymania całego informatora w postaci PDF proszę o kontakt mailowy.