Christ i Słoniewscy - Zakłady Elektro-Mechaniczne Precyzyjne - Lwów

Firma Christ i Słoniewscy wyrabia, obok wielu urządzeń technicznych, wchodzących w skład precyzyjnej mechaniki - przybory i sprzęt pomocniczy dla celów fotograficznych.
Zakłady stoją pod kierownictwem fachowców z dziedziny mechaniki precyzyjnej, fotografji, kinematografji i elektrotechniki. Prócz stałej produkcji sprzętu pomocniczego (...) Zakłady są nastawione na wykonywanie pojedyńczych modeli urządzeń, według wskazań zamawiającego lub też według własnych projektów. Wszystkie wyroby firmy Christ i Słoniewscy cechuje duża pomysłowość i dokładność wykonania.

Zakłady Elektro-Mechaniczne Precyzyjne CHRIST i SŁONIEWSCY produkowały szeroki asortyment sprzętu fotograficznego, między innymi:
- densometry

Densometr

Przyrząd ten, przeznaczony do porównywania gęstości zaczernienia badanej próbki płyt i błon z klinem normalnym, podaje wartości według skali zaczernienia w jednostach gęstości "D". Stromość klina normalnego 0.401 - wykonywano go na zamówienie odbiorcy.

 

- puszki do wywoływania błon (koreksy)

Koreks Balbina 1


Wywoływanie błon zwojowych i kinematograficznych przeprowadza się współcześnie najczęściej sposobem przewlekłym, w specjalnych naczyniach do wywoływania. Obok szeregu modeli zagranicznych, mamy do dyspozycji puszki do wywoływania konstrukcji J. Słoniewskiego, na błony kinematograficzne z aparatów Contax, Leica i t. p. i na błony zwojowe w szerokości 4 i 6 cm. Sprzęt ten wyrabiają Zakłady pod ogólną nazwą "Balbina", a z pośród tych: Balbina 1 stanowi nowość w tej dziedzinie i jest przez wynalazcę chroniona patentem.

Konstrukcja tejże, polega na pominięciu konieczności użycia ciemnicy do zakładania błony. Przyrząd składa się z dwóch komór, połączonych ze sobą konstrukcyjnie, z których jedna jest właściwym "koreksem", druga zaś służy do przewinięcia błony kinematograficznej z kasety Leica, Contax lub Peggy na właściwy bęben, znajdujący się w puszce koreksowej. Błona zostaje zwinięta na bębnie równocześnie z celulojdową taśmą, odkształconą na brzegach w formie linji zygzakowatej. Gwarantuje to, podobnie jak w innych analogicznych konstrukcjach, wolne położenie błony i dostęp do niej wszystkich płynów. Wszystkie czynności odbywają się przy normalnem oświetleniu dziennem. Po przewinięciu błony, wraz z taśmą celulojdową z komory bocznej na bęben "koreksu", ten ostatni zostaje zamknięty podsunięciem zbiornika, poczem dalszy proces wywoływania, utrwalania i płukania odbywa się w normalny sposób, przewidziany dla urządzeń tego rodzaju. Przyrząd jest chromowany i czysto utrzymywany nie ulega żadnym zanieczyszczeniom.

Balbina - 1 jest nieodstępnym towarzyszem fotografa w podróży, na wycieczce, na letnisku i t. d., jest jedynym środkiem dla reportera, który niezależnie od warunków, musi szybko zaopatrywać swoje pismo w zdjęcia aktualne.


"galanterja fotograficzna": nasadki kulkowe, gwinty redukcyjne, statywy kulkowe,

Głowica kulkowa i prasa- maszyny i urządzenia laboratoryjne (prasy, reflektory na statywach, tanki do wywoływania, bębny do prac laboratoryjnych z błoną kinematograficzną i t. p.)
- kuwety do wywoływania błon kinematograficznych i zwojowych, "bardzo dowcipnie pomyślane (...) o bardzo małej pojemności płynu".

 


Opracowano na podstawie Almanach techniki i przemysłu fotograficznego 1934, Jan A. Neuman

Czytany 1546 razy
Więcej w tej kategorii: « BEKA - Bracia Bilczewscy - Kęty